Företaget

Företaget

Företaget Loxtore RFID Systems AB i Huddinge / Sverige grundades av Scandinavian Safe AB för att tillverka och sälja specialprodukter för nyckel och högsäkerhets utrustning.

De egenutvecklade elektroniska nyckelledningssystemen, KSL-serien (KeySafeLock), är en serie av högkvalitet förvaringssystem för nycklar och vapen.
Samtliga produkter är baserade på den senaste RFID-tekniken. I vårt företag är den elektroniska utrustningen basen för de elektroniska nyckelskåpen. De elektroniska skåpen tillverkas med olika inriktningar i olika modeller.

Du kan hitta det mesta i vårt sortiment utöver PSB- och WR-Series, har vi speciellt anpassade varianter, för såsom säkra vapen förvaringsskåp för militär och polis. Vi har även anläggningar, alltifrån vackra trä-skåp till skåp för spa- och hälsoavdelning eller elektroniska nyckelskåp med fack för fordonshandlingarna och körkort.

Vårt erfarna projektteam anser att en helhetslösning, alltifrån planering till service, baserad på hög kompetens och flexibilitet är grundläggande i en säkerhetsprodukt.

Vi har referenser inom olika branscher, till exempel: bank, militär, kärnkraftverk, pappersbruk, polis, logistik och industri anläggningar.

Loxtore RFID Systems AB har utrustning som är utformat för att ge säker nyckelhantering, nyckelspårning, nyckelsäkerhet och säkra hanteringssystem. Samtliga produkter är RFID-baserade och försedda med intelligenta lagringssystem, identifieringssystem samt elektronisk säkerhetsutrustning. Vi har marknadens mest innovativa och säkra produkter med hög tillgänglighet av gäller innehåll, kvalitet och tjänster. Vi har metoder för kvalitets-styrning som är i linje med europeiska och internationella kundkrav såväl som certifieringar som härrör från de nordiska länderna.

Våra kvalitetsstyrnings och kontrollprinciper är:

 • En exakt definition av kundkrav och dokumentation
 • En effektiv hantering av utvecklingsprojekt
 • En exakt definition av serviceprocesser och regelverk
 • Säkerställd god kvalitet och service under produktionen effektiv kommunikation med våra kunder och system
 • Långsiktiga produkt-och teknisk support till våra kunder / partners
 • Exakt definition av våra anställda uppgifter och ansvar
 • I händelse av våra effektivitet fel att eliminera felen så snart som möjligt och förhindra en upprepning av dem
 • Alla våra aktiviteter är inriktade på att uppfylla alla nödvändiga och berättigade krav

Vi har etablerat en effektiv organisationsstruktur och vi upprätthålla en stabil grund för vårt tillförlitliga och välutbildade professionella team såväl i förvaltning som i produktion.

Loxtore AB har ett högt engagemang vad avser effektiv drift och ett högt kvalité hanteringssystem. Vårt ledningssystem är inriktat på att säkerställa kvaliteten hos produkter och tjänster för kunderna. Vi har även ambitionen att ha en god kommunikation med kunder och partners.
För att uppnå ovannämnda mål har vi försäkrat oss om att ha tillräckliga personella som materiella resurser säkerställda.

Nivån på de ingående enheterna i utveckling och produktion i våra fabriker är mycket hög. Vår tillverkningsteknik ligger i linje med de senaste rönen inom såväl instrumentering som datorerteknik.

Våra mjukvaruutvecklare har tillgång till de senaste utvecklingsmiljöerna, vad gäller såväl hård- som mjukvaruutvecklingsverktyg.

Utveckling

I våra produkter använder vi avancerad mikro-elektronisk utrustning, samt sådan utrustning för forskning och utveckling som behövs för hög tillförlitlighet- och teknologisk utrustning. Den typ av utrustning som behövs, i de nyckelkontrollsystem, som vi levererar till våra kunder.

Systemprogramvaran är utvecklad för Loxtore AB,s produkter vilket ger oss en möjlighet att möta våra kunders specifika och unika behov samt högt ställda förväntningar. Det medför att vi kan anpassa oss till våra kunders olika behov.
Vi har ett program för test av alla de produkter som är tillverkas i vår fabrik. Vår utrustning, system och de i systemet ingående hårdvaru-och mjukvaru-verktygen utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Nivån på de enheterna som producent fabriken utvecklas ständigt och är mycket avancerad.
Den tillverkningsteknik som vi följer med att vi alltid har nödvändig instrumentering, och datorer tillgängliga. Våra mjukvaruutvecklare har den senaste utvecklingsmiljö för, hård-och mjukvaruutveckling tillgänglig med alla nödvändiga verktyg på plats.

Kunden som samtycker till online uppdatering, har alltid tillgång till teknisk support, och i vissa fall även, interaktiv övervakning av sitt system. Detta sker genom ett system som kan upprätthålla och stödja funktionerna i nyckelhanteringssystemet. Genom denna funktion kan felsökning och uppdatering ske kontinuerligt vilket medför en kraftigt minskar tid felsökning och kostnader.

Utvecklingsområden

 • Nyckel hanteringssystem
 • Nyckel spårning
 • Nyckelskåp
 • Nyckel skåp systemet
 • Intelligent lagringssystem
 • Övervakningssystem
 • RFID hård- och mjukvarulösningar
 • Programvarusystem
 • Identifierings- och spårningssystem

Garanti

KSL nyckelhantering och PSB lagrings produkter tillverkas och levereras av Loxtore AB har 2 års garanti. Garantin omfattar såväl produkternas interna maskinvara, delsystem och programvara. Våra produkter garanteras av ett långsikt hård- och mjukvaru stöd såväl som en garanterad reservdelsförsörjning.