IQ Box förvaringsskåp

IQ BOX förvaringsskåp – Förvaringssystem IQ BOX förvaringsskåp – från 20 upp till 160 lagringsplatser i ett intelligent skåp – lagerhantering, elektronisk lagringstyrsystem, spårning, skåp systemet, förvaringsboxar SäkerhetSamtliga boxar är säkrade genom ett elektroniskt lås och RFID-taggar. Tillgång till boxar och/eller nycklar (kan kombineras i samma skåp) kan erhållas genom inloggning med PIN-kod och/eller kort. … Read more