Nätverkskoppling

NÄTVERKSUPPKOPPLING – Nyckelhanteringssystem med nätverkskoppling


Fristående skåp

 • Fjärrkonfiguration av skåp med webbaserat gränssnitt
 • Du kan omvandla Fristående skåp till ett Netbaserat skåp om så önskas!
 • Med en lokal databas i skåpet
 • Möjlighet till lokala beslut
 • Säkerhetskopiering i det lokala skåpet eller via nätverk

Loxtore PSB och KSL nyckelhanteringsskåp i en nätverksbaserad systemlösning

Nätverkskoppling

Nätverksuppkopplade skåp

 • Ett minder nätverk: ansluta upp till 4 skåp i nätverk utan behov av separat serverfunktion – varje skåp har information om alla användare och nycklar
 • Ett större nätverk: Där man anslut flera skåp tillsammans över en KSL Proxer-Server via ERP
 • I nätverket kan man hantera olika funktioner centralt och/eller på distans direkt i valfritt skåp (användare, kort, rättigheter, tillgång, nivåer, etc.)
 • Användning av ett s.k. Middleware – Servergränssnitt till nyckelskåp med uppkopling mot äldre systemet
 • Skalbar expansion och nyckel kapacitet
 • Lokala och centrala databaser

Failover system – Proxer Mirror Server

failover spegelserver