PSB förvaringsskåp

ProxerSafeBox PSB förvaringsskåp - Förvaringssystem

PSB förvaringsskåp – från 20 upp till 160 lagringsplatser i ett intelligent skåp – lagerhantering, elektronisk lagringstyrsystem, spårning, skåp systemet, förvaringsboxar

Säkerhet
Samtliga boxar är säkrade genom ett elektroniskt lås och RFID-taggar. Tillgång till boxar och/eller nycklar (kan kombineras i samma skåp) kan erhållas genom inloggning med PIN-kod och/eller kort.

Nätverk
Du kan använda ditt intelligenta nyckelskåp som en fristående enhet eller koppla upp skåpen mot varandra så att de kan kommunicera via ett lokalt nätverk.

Samtliga skåp har inbyggd dator med Ethernetanslutet nätverksgränssnitt. Du kan administrera dina skåp från valfri plats, genom en webbläsare.

PSB Box moduler

Nyckelskåp är utbyggbara med flera komponenter:

 • Olika box moduler
 • Kortläsare
 • Biometrisk fingeravtrycksläsare
 • Lådor- eller box-moduler
 • Dator-modul
 • Täckplåtar

Nödöppning och säkerhet

Nyckelmodulerna är utrustade med en nödfunktionsknapp.
Du kan öppna dina boxar eller hämta dina nycklar i nödsituation genom att trycka på den nödknapp som finns placerad vid varje box eller nyckelrad, men detta fungerar bara om du ha har aktiverat den nödnyckelfunktion som finns i skåpet.

Tillgång till dator modulen skyddas också via en extra nyckel.

Vid en extern nödsituation (såsom brandlarm) kan systemets nödfunktioner aktiveras genom en signal till skåpet via inkommande alarmportar.

I händelse av strömavbrott kan det interna reservbatteriet ge nödvändig service under en begränsad tid.

Intelligent övervakning av pistoler och lagring av annan utrustning i smarta skåp

Intelligent rutan skåp

 • Från 20 (upp till 80) intelligent lådplatser
 • Grafiskt styrprogram
 • Inbyggd  s.k. fyrkärna dator
 • Inbyggd pekskärm, LCD-skärm
 • Innbyggd kortläsare (RFID)
 • TCP/IP Ethernet-protokoll
 • Backupminne
 • Modulärt uppbyggd design
 • Tillverkad formpressad stål
 • Fjärrkontroll
 • Integration mot andra system

KeySafeLock Nyckeladministration och lagrings programvara – Pekskärmsbaserat styrprogram


Grafik pekskärmsbaserad nyckelstyrprogram

Robust
Skåpen är tillverkade av stål med pulverlackfinish.

Nätverk
Använd dina intelligenta nyckelskåp som fristående enheter eller låta dem kommunicera med varandra i ett lokala nätverk.

Samtliga skåp har inbyggd dator med Ethernetanslutet nätverksgränssnitt. Administrera dina skåp från valfri plats via en webbläsare.

Central förvaltning
Hantera ditt nyckelskåp från ett centralt administrationscenter via ett lokalt eller globalt nätverk.

ERP-integration
Anslut skåpen och kommunicera med dem via ditt Enterprise Resource Planning System.